องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองอำเภอกระสัง ออกตรวจติดตามและสนับนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 11 ธันวาคม  2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองอำเภอกระสัง ออกตรวจติดตามและสนับนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2020-05-21
2020-05-08
2020-04-17
2020-03-31
2020-03-13
2020-03-13
2020-01-14
2020-01-11
2019-12-27
2019-12-13