องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ1/2563 ครั้งที่1/2563


วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ1/2563 ครั้งที่1/2563

2020-05-21
2020-05-08
2020-04-17
2020-03-31
2020-03-13
2020-03-13
2020-01-14
2020-01-11
2019-12-27
2019-12-13