วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดภายในตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3053 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างจัดหาแว่นตา ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก และช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุและกลุ่มวัยทำงานของตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสวายสอ ม.๘ ตำบลชุมแสง - บ้านประดู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสวายสอ ม.๘ ตำบลชุมแสง - บ้านประดู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชัยชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง