องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

โทร.064-2030967
นายอนันต์  นุสันรัมย์

นายบุญชู  พลแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
โทร.080-8186794
โทร.083-0387318
นายธรรมครินทร์ จงสู้


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.091-6609511