องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]15
3 หัวข้อ 10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที [ 12 ธ.ค. 2566 ]15
4 การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 22 พ.ย. 2566 ]16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการ/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 1 พ.ย. 2566 ]45
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 3 ขวบ อบต.ชุมแสง เนื่อวจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคมือ เท้า ปาก [ 28 มิ.ย. 2566 ]49
7 ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย [ 21 มิ.ย. 2566 ]3
8 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 14 มิ.ย. 2566 ]49
9 ช่องทาง แจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณา [ 25 พ.ค. 2566 ]42
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ริบเงินผู้รับเช็คหมดอายุแล้ว เป็นรายได้ [ 24 พ.ค. 2566 ]40
11 ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. [ 10 พ.ค. 2566 ]72
12 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 9 พ.ค. 2566 ]56
13 ร่วมบริจาค “อะลูมิเนียม” เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน [ 24 เม.ย. 2566 ]40
14 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 3 เม.ย. 2566 ]42
15 การรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 24 มี.ค. 2566 ]54
16 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 23 มี.ค. 2566 ]48
17 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม [ 23 มี.ค. 2566 ]3
18 บริการออนไลน์ (E-Service) อบต ชุมแสง [ 7 มี.ค. 2566 ]5
19 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ.2566-2568) และประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั้งที่ 2) [ 24 ก.พ. 2566 ]50
20 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ก.พ. 2566 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7