องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่...[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 52]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบร...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุน การลดขยะเปียก...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 56]
 
  ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นายพิสัน นิโรรั...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 52]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเข้าร่วมโครงการอบรมให้ค...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ....[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 36]
 
  ภาพกิจกรรมวันกาชาด 2566[วันที่ 2023-02-17][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 29]
 
  กองสาธารณสุขฯและกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ...[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 54]
 
  ซ่อมแซมถนนชำรุดเบื้องต้น เส้นทาง บ้านจาน-ชุมแสง[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 30]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประชุมคณะกรรมการสนับส...[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 30]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10