องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ณกลุ่มสตีทอผ้าบ้านกระโดนตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์
 

2023-04-12
2023-03-21
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-17
2023-02-14
2023-01-30