องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ.2566


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร

และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ.2566

2024-03-21
2023-10-27
2023-04-12
2023-03-21
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-17