องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
 


ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นายพิสัน นิโรรัมย์


ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นายพิสัน นิโรรัมย์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

พนักงานส่วนตำบล

ได้แสดงความยินดีและต้อนรับ ซึ่งนายพิสัน นิโรรัมย์ ย้ายมาจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

และมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มาส่งบรรยากาศด้วยความอบอุ่น

2024-05-03
2024-03-21
2023-10-27
2023-04-12
2023-03-21
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23