องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.


นางมาริสา  นะกะรัมย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-2627743

นายอภิราม  คิดกล้า
นายพิมล  เอื้ออวยชัย
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.093-4498652
โทร.081-879-3879นายพิทยา  จินันทุยา   
นายองอาจ  นิโรรัมย์
นายถนัด  ติดใจดี
สมาชิกสภาอบต.ชุมแสง   ม.1
สมาชิกสภาอบต.ชุมแสง   ม.2
สมาชิกสภาอบต.ชุมแสง   ม.2
โทร.092-7630619
โทร.083-3393410
โทร.090-8289849นางนิภาภรณ์   พ่อค้า
นายพจน์  นิโรรัมย์ นายวิเชียร  มีโชค
 สมาชิกสภาอบต.ชุมแสง   ม.6  สมาชิกสภาอบต.ชุมแสง   ม.7  สมาชิกสภาอบต.ชุมแสง   ม.8
โทร.062-1975680
โทร.089-5823576
โทร.082-9760020


นายศิรวิทย์  ศัตรูพินาศ
นางสาวเย็นจิต  นพรัมย์ นางสังวาน  กองรัมย์
สมาชิกสภาอบต.ชุมแสง   ม.10
สมาชิกสภาอบต.ชุมแสง   ม.11
สมาชิกสภาอบต.ชุมแสง   ม.12
โทร.064-0929512
โทร.086-2494961
โทร.088-7036511