องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

นายกฤตภาส  มีโชค
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการ
ผอ.กองช่าง

นายสมเกียรติ  คล้ายมนต์ นายรักชาติ  ปานาตี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ


นางน้ำฝน  สายบุตร
 
 คนงานทั่วไป