องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสวรินทร์  โสภี
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 นายณัฐกิตติ์  แววจิ้งหรีด
 นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ