องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสวรินทร์  โสภี
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 นายณัฐกิตติ์  แววจิ้งหรีด
 นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ