องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งงานบริหารที่ว่าง [ 7 ธ.ค. 2564 ]183
2 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งงานบริหารที่ว่าง [ 7 ธ.ค. 2564 ]148
3 คู่มือการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]126
4 ประกาศ เรื่องการกำหนดกอง สำนัก และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ก.ค. 2564 ]156
5 ประกาศ เรื่องโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 6 ก.ค. 2564 ]152
6 ประกาศ เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]205
7 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]240
8 ประกาศ เรื่องผลการประเมินผลการปฏิบัติงารของพนกงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]251
9 ประกาศ เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส้วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]207
10 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]90
11 คู่มือการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ปี 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]93
12 ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 28 ก.ย. 2563 ]254
13 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งงานบริหารที่ว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]214
14 ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]256
15 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงารของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 19 มี.ค. 2563 ]205
16 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงารของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]235
17 ประกาศ ฐานในการคำนาณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]211
18 ระเบียบบริหารงานบุคคล [ 11 ก.ย. 2562 ]200
19 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง และบุคคล ต้นแบบ ผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]213