องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]231
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 63 [ 1 ต.ค. 2562 ]215
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]186
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 7 ม.ค. 2562 ]177
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 7 ม.ค. 2562 ]221