องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

    รายละเอียดข่าว

รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์    เอกสารประกอบ

รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ