องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศ เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ณ วันสิ่นปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

 
ประกาศ เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ณ วันสิ่นปีงบประมาณ 2564


    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ณ วันสิ่นปีงบประมาณ 2565
 
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ณ วันสิ่นปีงบประมาณ 2565
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ