องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 15]
 
  นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุ...[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 10]
 
  มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อใช้ในการดูแล ...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 5]
 
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภ...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 6]
 
  ชมรมผู้สูงอายุตำบลชุมแสง โดย กองสวัสดิการสังคม องค...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 6]
 
  การประชุมคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 61]
 
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณร...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 58]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลา...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการ “อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข”[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 44]
 
  เยี่ยมบ้านให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ครัวเรือนตกเ...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 94]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8