องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  โครงการคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาช...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 12]
 
  มอบรถเข็มพร้อมเงินช่วยเหลือสำหรับผู้การพิการ[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 15]
 
  สถานที่ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีตจากบ้านจานหม่...[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแ...[วันที่ 2021-06-30][ผู้อ่าน 34]
 
  ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันไข้เล...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 26]
 
  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุม...[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 31]
 
  กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมผู้พิการกรณีขอรถเข็นโยก[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมแจกเบี้ยงวดเดิอน มิ.ย.64[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 20]
 
  ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลสำหรับองค์การบริหารส...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 22]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวด ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเ...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 19]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6