องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ[วันที่ 2019-08-28][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2019-08-16][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ 2/2...[วันที่ 2019-08-15][ผู้อ่าน 6]
 
  12 สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-08-12][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อปท....[วันที่ 2019-08-09][ผู้อ่าน 2]