องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/2563
   

วันที่ 31 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1/25...

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...
   

วันที่13 มีนาคม 2563 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้จัดโครงการอบรมเช...

  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชุ...
   

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ1/2563 ครั้งที่1/25...

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
   

วันที่ 14 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้