องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลช...
   
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี งบป...
   

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2564

  ประชาสัมพันธ์ กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้น...
   

ประชาสัมพันธ์ กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่เทศบาล หรือ อบต. อื่น

  จุดบริการล้างมือสำหรับประชาชนและผู้เข้ามาใช้บริการ
   

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดตั้งจุดบริการล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามมาตรการป้องกันการแพร่...

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN