องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  เยี่ยมบ้านให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ครัวเรือนตกเ...
   

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายพิมล เอื้ออวยชัย ปลัด อบต.ชุมแสง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ ร่วมกับทีมพี...

  กิจกรรมรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2565
   

วันที่ 19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยนายดำรงฤทธิ์  เลาะหะนะ นายกองค์การบริหา...

  จุดตรวจบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหต...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่...

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565
   

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายอนันต์ นุสันรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เป็นประธานในการประช...

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN