องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
    โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
    โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ 2/2...
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ 2/2562 ครั้งที่1/2560
  12 สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
    12 สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้