องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กองสาธารณสุขฯและกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ...
  ซ่อมแซมถนนชำรุดเบื้องต้น เส้นทาง บ้านจาน-ชุมแสง
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประชุมคณะกรรมการสนับส...
  การประชาคม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ...
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


 
วิธีเผพแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวฟาร์มบ้านนา บ้านเรา
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10