องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  สำนักงานส่งเสริมการปกครองอำเภอกระสัง ออกตรวจติดตาม...
   

วันที่ 11 ธันวาคม  2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองอำเภอกระสัง ออกตรวจติดตามและสนับนุนการปฏิบั...

  โครงการอบรมให้ความรู้ทางภาษี 2 ประเภท กับประชาชนใน...
   

โครงการอบรมให้ความรู้ทางภาษี 2 ประเภท กับประชาชนในพื้นที่เขตตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่...

  โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะ...
   

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผ...

  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนและคณะกรรมการพ...
   

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผพั...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้