องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
  นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุ...
  มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อใช้ในการดูแล ...
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภ...
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


 
วิธีเผพแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวฟาร์มบ้านนา บ้านเรา
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10