องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มอบรถเข็นช่วยเหลือสำหรับผู้การพิการ [ 26 ม.ค. 2565 ]93
2 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 6 ต.ค. 2564 ]56
3 รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]129
4 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 8 เม.ย. 2564 ]130
5 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 8 เม.ย. 2564 ]128
6 ประชาสัมพันธ์ กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่เทศบาล หรือ อบต. อื่น [ 5 เม.ย. 2564 ]133
7 มาตรการประหยัดพลังงานประจำปี งบประมาณ 2564 [ 10 ธ.ค. 2563 ]30
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน [ 25 ธ.ค. 2562 ]139
9 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2562 ]130
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 10 มิ.ย. 2562 ]132
11 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มี.ค. 2562 ]136
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 28 ม.ค. 2562 ]128
13 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ม.ค. 2562 ]135
14 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 28 ม.ค. 2562 ]129