องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยผู้ป่วนเอดส์ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]1
3 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล [ 4 ต.ค. 2562 ]1
4 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]1
5 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 27 ก.ย. 2562 ]2
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำทางทิศใต้บ้านชุมแสง [ 27 ก.ย. 2562 ]3
7 ประกาศแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส.สาขากระสัง [ 27 ก.ย. 2562 ]2
8 ประกาศ เรื่อง สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีผลกระทบตั้งแต่ 19-25 กันยายน 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]2
9 ประกาศ เรื่อง ระวัง! อย่ามองข้ามความปลอดภัย "โรคร้าย" ที่มากับน้ำท่วม [ 7 ก.ย. 2562 ]2
10 กำหนดรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร [ 3 ก.ย. 2562 ]2
11 ประกาศ เรื่อง พายุระดับ 2 ดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน [ 2 ก.ย. 2562 ]2
12 ประกาศ เรื่อง ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้” [ 29 ส.ค. 2562 ]2
13 ครม.อนุมัติ มาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และปาล์มน้ำมัน ย้ำทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส่ [ 29 ส.ค. 2562 ]2
14 ประกาศรับสมัครคนงานไปทำงานประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn.Bgd [ 22 ส.ค. 2562 ]2
15 ขอเชิญคนไทยร่วมให้การต้อนรับ รัฐสภาไทย เป็นเจ้าภาพ การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 [ 15 ส.ค. 2562 ]2
16 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]2