องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ [ 10 ก.พ. 2564 ]7
2 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรควิค [ 15 ธ.ค. 2563 ]31
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเรื่องการนัดประชุมสภา [ 9 ธ.ค. 2563 ]32
4 ประกาศรายงานการเงิน การคลัง การบัญชี ณ วันสินปี ประจำปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]5
5 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การนัดประชุมสภาฯ [ 2 ต.ค. 2563 ]54
6 การรายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]105
7 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 25 ธ.ค. 2562 ]96
8 รายงานงบการเงิน การคลัง [ 18 ธ.ค. 2562 ]117
9 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุและเบี้ยความพิการงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]114
10 โครงการแผนที่ภาษี [ 29 พ.ย. 2562 ]115
11 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]116
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]112
13 ขอเชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]123
14 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยผู้ป่วนเอดส์ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]118
15 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล [ 4 ต.ค. 2562 ]128
16 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]119
17 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 27 ก.ย. 2562 ]121
18 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำทางทิศใต้บ้านชุมแสง [ 27 ก.ย. 2562 ]112
19 ประกาศแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส.สาขากระสัง [ 27 ก.ย. 2562 ]559
20 ประกาศ เรื่อง สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีผลกระทบตั้งแต่ 19-25 กันยายน 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]179
 
หน้า 1|2