องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการตามโครงการเสริมสร้างสวัสิดการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการตามโครงการเสริมสร้างสวัสิดการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการตามโครงการเสริมสร้างสวัสิดการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ