องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารสวนตำบลชุมแสง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 มีระเบียบวาะการประชุม ดังนี้ 1. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564 )เพิ่มเติม ครั้งที่3 พ.ศ.2564

2. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ