องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร


นายประยูร  สุภาสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
081-266-0014

นายมนูญ  จินันทุยา
นายขจรศักดิ์  พ่อค้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
095-339-2659
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
089-281-8916
 
 นายเกียรติ  ศัตรูพินาศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
087-246-3732