องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร


นายประยูร  สุภาสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมนูญ  จินันทุยา
นายเคียน  นิโรรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 นายเกียรติ  ศัตรูพินาศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล