องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกไปโคกกลอย หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ธ.ค. 2563 ]5
2 ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกไปโคกกลอยหมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]8
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอู่นายปัญญา มั่นหมาย ไปทางบ้าน น.ส.วารุณี พิมพ์พวง หมู้ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]8
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมจากบ้าน นางสายไหมไปทิศตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]9
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมศาลตายายไปทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]7
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอรุณ นิวอนรัมย์ หมู่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 29 ก.ย. 2563 ]25
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]31
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสวัสดิ์ กลีบม่วง ไปทางทิศตะวันตก หมู่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]28
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านไม้แดงคุ้มโคกกะปีไปหมู่ 8 บ้านสวายสอ (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]33
11 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 24 ก.ย. 2563 ]27
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านซอยบ้านนายวิชัย คงราศรี หมู่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 ก.ย. 2563 ]23
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแม่ตื่น ไปทางทิศตะวันตก หมู่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 ก.ย. 2563 ]25
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสวัสดิ์ กลีบม่วง ไปทางทิศตะวันตก หมู่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 ก.ย. 2563 ]30
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมระหว่างบ้านไม้แดงคุ้มโคกกระปีเชื่อมไป หมู่ 8 บ้านสวายสอ (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 ก.ย. 2563 ]28
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแม่ตื่นไปทิศตะวันตก หมู่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 15 ก.ย. 2563 ]26
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการประปาหมู่บ้านพลังานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ก.ย. 2563 ]25
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านซอยบ้านนายวิชัย คงราศรี หมู่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ก.ย. 2563 ]29
19 ประกาศราคากลางโครงการประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ก.ย. 2563 ]29
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางละเอียดไปทางหนองจรอก หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 26 ส.ค. 2563 ]30
 
หน้า 1|2|3|4