องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 29 ก.ย. 2563 ]0
2 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสวัสดิ์ กลีบม่วง ไปทางทิศตะวันตก หมู่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านไม้แดงคุ้มโคกกะปีไปหมู่ 8 บ้านสวายสอ (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]1
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 24 ก.ย. 2563 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านซอยบ้านนายวิชัย คงราศรี หมู่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 ก.ย. 2563 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแม่ตื่น ไปทางทิศตะวันตก หมู่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 ก.ย. 2563 ]3
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสวัสดิ์ กลีบม่วง ไปทางทิศตะวันตก หมู่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 ก.ย. 2563 ]4
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมระหว่างบ้านไม้แดงคุ้มโคกกระปีเชื่อมไป หมู่ 8 บ้านสวายสอ (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 ก.ย. 2563 ]4
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแม่ตื่นไปทิศตะวันตก หมู่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 15 ก.ย. 2563 ]4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการประปาหมู่บ้านพลังานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ก.ย. 2563 ]4
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านซอยบ้านนายวิชัย คงราศรี หมู่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ก.ย. 2563 ]4
13 ประกาศราคากลางโครงการประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ก.ย. 2563 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางละเอียดไปทางหนองจรอก หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 26 ส.ค. 2563 ]7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมจากบ้านนายรุ่งเกียรติ นิคงรัมย์ ไปทางทิศเหนือ หมู่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 26 ส.ค. 2563 ]7
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางละเอียดไปทางหนองจรอก หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 ส.ค. 2563 ]6
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมจากบ้านนายรุ่งเกียรติ์ นิคงรัมย์ ไปทางทิศเหนือ หมู่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 ส.ค. 2563 ]7
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแม่ตื่นไปทิศตะวันตก หมู่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 ส.ค. 2563 ]6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านซอยบ้านนายวิชัย คงราศรี หมู่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 ส.ค. 2563 ]7
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแม่ตื่นไปทิศตะวันตก หมู่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 17 ส.ค. 2563 ]8
 
หน้า 1|2|3|4