องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) จากสี่แยกสายบ้านนายประชัย บัวถา (ต่อของเดิม) ไปทางทิศเหนือ หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 19 พ.ค. 2563 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) ต่อเนืองจากสี่แยกบ้านนางเสาร์ไปทางทิศใต้ หมู่ 4 บ้านไผ่ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 19 พ.ค. 2563 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) จากสามแยกไปโรงเรียนบ้านสวายสอฯ หมู่ 8 (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 19 พ.ค. 2563 ]2
4 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 พ.ค. 2563 ]2
5 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) ทางทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 พ.ค. 2563 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกส์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement in -Place Recycling) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2563 ]2
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ต่อเนื่องจากสี่แยกบ้านนางเสาร์ไปทางทิศใต้ หมู่ 4 บ้านไผ่ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 1 พ.ค. 2563 ]4
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากสี่แยกสายบ้านนายประชัย บัวถา (ต่อของเดิม) ไปทางทิศเหนือ หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 1 พ.ค. 2563 ]4
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากสามแยกไปโรงเรียนบ้านสวายสอฯ หมู่ 8 (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 1 พ.ค. 2563 ]4
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกส์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement in -Place Recycling) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]12
11 ประกาศราคากลางโครงการประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 19 มี.ค. 2563 ]15
12 ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำยาพ่นยุ่ง ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 มี.ค. 2563 ]22
13 ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกาษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 มี.ค. 2563 ]19
14 ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกจากสามแยกบ้านนายถวิล ไปทิศตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (คุ้มสวรรค์น้อย) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.พ. 2563 ]20
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 2,6,7,9,11,12 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 5 ก.พ. 2563 ]24
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหน้าโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมไปเส้นหนองกำพูถึงทางสามแยกไปสวายสอย หมู่3 [ 20 ม.ค. 2563 ]29
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เชื่อมของเดิมเส้นไปวัด หมู่ 10 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ [ 20 ม.ค. 2563 ]28
18 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ต.ค. 2562 ]53