องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายรุ่งเกียรติ นิคงรัมย์ ไปทางทิศใต้ หมู่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 5 เม.ย. 2564 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านหัวช้าง ไปสระประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 5 เม.ย. 2564 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ต่อของเดิมจากหน้า ร.ร. บ้านสวายสอไกรฯ ไปทางทิศเหนือ หมู่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 มี.ค. 2564 ]10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) จากกระท่อมตายายไปสระปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 มี.ค. 2564 ]10
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายรุ่งเกียรติ นิคงรัมย์ ไปทางทิศใต้ หมู่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 มี.ค. 2564 ]8
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านหัวช้าง ไปสระประปา หมู่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 มี.ค. 2564 ]9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต จากบ้านจาน หมู่ที่ 2 ไปบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง โดยวิธีประกวดราคาอิเส็กทรอนิกส์ (e-bidding) bidding) [ 12 มี.ค. 2564 ]10
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัสติกคอนกรีต จากหมู่ที่ 3 ไปบ้านประดู ตำบลลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2564 ]11
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล) ต่อของเดิมจากหน้า ร.ร. บ้านสวายสอไกรฯไปทางทิศเหนือ หมู่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.พ. 2564 ]15
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล) จากกระท่อมตายาย ไปสระประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.พ. 2564 ]12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกไปโคกกลอย หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ธ.ค. 2563 ]37
12 ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกไปโคกกลอยหมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]39
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอู่นายปัญญา มั่นหมาย ไปทางบ้าน น.ส.วารุณี พิมพ์พวง หมู้ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]36
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมจากบ้าน นางสายไหมไปทิศตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]42
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อของเดิมศาลตายายไปทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]37
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอรุณ นิวอนรัมย์ หมู่ 12 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 ธ.ค. 2563 ]35
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 29 ก.ย. 2563 ]54
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]58
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสวัสดิ์ กลีบม่วง ไปทางทิศตะวันตก หมู่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]57
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านไม้แดงคุ้มโคกกะปีไปหมู่ 8 บ้านสวายสอ (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]62
 
หน้า 1|2|3|4|5