องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู้บ้าน หมู่ 7 ซอยบ้าน อบต.เรือง ไปทางทิศใต้ (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2565 ]9
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน ต่อของเดิม หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 3 พ.ค. 2565 ]12
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 ซอยบ้านอบต.เรือง ไปทางทิศใต้ (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 เม.ย. 2565 ]17
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าจากสามแยกไปสระประปา หมู่ 11 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 เม.ย. 2565 ]16
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 ทางไปวัด (ต่อจากของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 เม.ย. 2565 ]15
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดกระโดน - ไม้แดง (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 เม.ย. 2565 ]17
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน ต่อของเดิม หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 เม.ย. 2565 ]16
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 4 เม.ย. 2565 ]20
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 จากสามแยกบ้านนายปลด แย้มงาม ไปทิศใต้ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 29 มี.ค. 2565 ]26
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ทางไปบ้านสวายสอ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 29 มี.ค. 2565 ]28
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านสวายสอไกรปัญญานุเคราะห์ต่อของเดิมไปทางทิศเหนืิอ หมู่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 29 มี.ค. 2565 ]22
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 จากสามแยกบ้านนายปลด แย้มงาม ไปทิศใต้ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 มี.ค. 2565 ]29
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านก้านเหลือง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 มี.ค. 2565 ]26
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู้บ้าน หมู่ 6 ทางไปบ้านสวายสอ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 มี.ค. 2565 ]29
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านสวายสอไกรปัญญานุเคราะห์ต่อของเดิมไปทางทิศเหนือ หมู่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 มี.ค. 2565 ]27
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุนันท์ แสงทับทิม (คุ้มโคกกะปี) ไปทางทิศใต้ต่อคอนกรีตเดิม หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 24 พ.ย. 2564 ]87
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 5 - บ้านกาบอัก หมู่ที่ 11 ตำบลบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ย. 2564 ]86
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุนันท์ เแสงทับทิม (คุ้มโคกกระปี) ไปทางทิศใต้ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 10 พ.ย. 2564 ]83
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่ไพศาล หมู่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 พ.ย. 2564 ]84
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายปัญญา มั่นหมาย ต่อของเดิม หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ต.ค. 2564 ]88
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7