องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลิกสายบ้านไม้แดงไปทางโคกสตึง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ [ 22 ส.ค. 2565 ]17
2 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลิกสายบ้านหัวช้าง ม.7-บ้านชุมแสง ม.1 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ [ 22 ส.ค. 2565 ]15
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า (ห้องเก็บเอกสารทางราชการ) องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 ส.ค. 2565 ]17
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ม.8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ส.ค. 2565 ]17
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ม.8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 3 ส.ค. 2565 ]23
6 ประกาศราคากลางโครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางทอเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ม.10 [ 13 มิ.ย. 2565 ]56
7 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดครงการซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกสายบ้านสวายสอ-คุ้มสวรรค์น้อย ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 26 พ.ค. 2565 ]50
8 ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านสวายสอ-คุ้มสวรรค์น้อย [ 23 พ.ค. 2565 ]52
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู้บ้าน หมู่ 7 ซอยบ้าน อบต.เรือง ไปทางทิศใต้ (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2565 ]84
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน ต่อของเดิม หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 3 พ.ค. 2565 ]82
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 ซอยบ้านอบต.เรือง ไปทางทิศใต้ (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 เม.ย. 2565 ]81
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าจากสามแยกไปสระประปา หมู่ 11 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 เม.ย. 2565 ]79
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 ทางไปวัด (ต่อจากของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 เม.ย. 2565 ]73
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดกระโดน - ไม้แดง (ต่อของเดิม) ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 เม.ย. 2565 ]85
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน ต่อของเดิม หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 21 เม.ย. 2565 ]74
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 4 เม.ย. 2565 ]85
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 จากสามแยกบ้านนายปลด แย้มงาม ไปทิศใต้ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 29 มี.ค. 2565 ]87
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ทางไปบ้านสวายสอ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 29 มี.ค. 2565 ]89
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านสวายสอไกรปัญญานุเคราะห์ต่อของเดิมไปทางทิศเหนืิอ หมู่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 29 มี.ค. 2565 ]96
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 จากสามแยกบ้านนายปลด แย้มงาม ไปทิศใต้ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 มี.ค. 2565 ]87
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8