องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทิศเหนือบ้านตะคร้อไปทางบ้านสวายสอต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 ก.ย. 2564 ]1
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากคอนกรีตเดิมซอยกระท่อมตายาย หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 ก.ย. 2564 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 17 ก.ย. 2564 ]1
4 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านจากบ้านนางตูน สุขยินดี ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 16 ก.ย. 2564 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมููบ้าน หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ก.ย. 2564 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตเดิม จากบ้านนางคำพิศ นาเวทรัมย์ ไปทางทิศเหนือ หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ก.ย. 2564 ]1
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสายไหม นุสายรัมย์ ไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านก้านเหลือง หมู่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 13 ก.ย. 2564 ]2
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน น.ส.วารุณี พิมพวง ต่อของเดิมมาทางทิศเหนือ หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 13 ก.ย. 2564 ]1
9 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านจากบ้านนางตูน สุขยินดี ไปทางทิศตะวันตก หมู่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 13 ก.ย. 2564 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกจากบ้านนายถนอม ไปทางทิศเหนือ หมู่ 11 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 10 ก.ย. 2564 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกถนนคุ้มใต้จากบ้านนายอ่อน สายบุตร ถึงบ้าน นางวรรณวิภา ก่อแก้ว หมู่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 10 ก.ย. 2564 ]1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกถนนลาดยางไปทางหนองสามเหลี่ยม ม.11 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 10 ก.ย. 2564 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายเทิง ต่อของเดิม หมู่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 10 ก.ย. 2564 ]2
14 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 9 ก.ย. 2564 ]2
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 9 ก.ย. 2564 ]1
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายเทิง ต่อของเดิม หมู่ 7 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ก.ย. 2564 ]2
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตเดิม จากบ้านนางคำพิศ นาเวทรัมย์ ไปทางทิศเหนือ ม.1 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ก.ย. 2564 ]1
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกถนนลาดยางไปหนองสามเหลี่ยม ม.11 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ก.ย. 2564 ]1
19 ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกจากบ้านนายถนอมไปทางทิศเหนือ หมู่ 11 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ก.ย. 2564 ]2
20 ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกถนนคุ้มใต้จากบ้านนายอ่อน สายบุตร ถึงบ้าน นางวรรณวิภา กอ่แก้ว หมู่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ก.ย. 2564 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6