องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโอนงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 [ 22 ก.ย. 2565 ]24
2 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10/2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]37
3 ประกาศ โอนงบประมาณ ครั้งที่ 9/2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]57
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]171
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]113
6 โอนงบประมาณรายจ่าย [ 25 พ.ค. 2564 ]178
7 ประกาศ โอนงบประมาณจ่ายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]188
8 ประกาศ โอนงบประมาณจ่ายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]176
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]176
10 ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน [ 29 ก.ย. 2563 ]181
11 ประกาศ โอนงบประมาณจ่ายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]201
12 ประกาศ โอนงบประมาณจ่ายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ส.ค. 2563 ]171
13 ประกาศ โอนงบประมาณจ่ายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]196
14 ประกาศ โอนงบประมาณจ่ายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]178
15 ประกาศ โอนงบประมาณจ่ายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]204