องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วม


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  ประสานงานขอความอนุเคราะห์กำลังพล จากมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จำนวน  25 นาย และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25  จำนวน  11 นายเพื่อเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้าย อพยพสิ่งของขึ้นที่สูง (ขณะนี้เวลา 14.41 น. กำลังช่วยอพยพสิ่งของบ้านสวายสอและคุ้มสวรรค์น้อยอยู่)  ******หากพี่น้องท่านใดที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องการกำลังพลช่วยเหลือโปรดแจ้งผ่านท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  หรือแจ้งผ่านแชทนี้ได้  เบอร์นายกอบต.ชุมแสง 081 266 0014  เบอร์ปลัดอบต.081 879 3879  เบอร์ป้องกันฯอบต.064 527 0352  ตลอด 24 ชั่วโมง

2023-01-30
2023-01-27
2023-01-16
2023-01-05
2023-01-04
2022-12-01
2022-11-17
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-08