องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เปลียนแปลงครั้งที่ 1/25655


2023-01-30
2023-01-27
2023-01-16
2023-01-05
2023-01-04
2022-12-01
2022-11-17
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-08