องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562

2020-05-21
2020-05-08
2020-04-17
2020-03-31
2020-03-13
2020-03-13
2020-01-14
2020-01-11
2019-12-27
2019-12-13