องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


จัดประชุมการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง 
พร้อมด้วย นายพิมล เอื้ออวยชัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนันต์  นุสันรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายบุญชู  พลแสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นประธาน  จัดประชุมการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
 

2023-01-30
2023-01-27
2023-01-16
2023-01-05
2023-01-04
2022-12-01
2022-11-17
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-08