องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

2023-01-30
2023-01-27
2023-01-16
2023-01-05
2023-01-04
2022-12-01
2022-11-17
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-08