องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


การประชาคม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 6 บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 5


วันที่ 4 มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
นำโดย นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ
นายกองค์บริหารส่วนตำบลชุมแสง
นายอนันต์ นุสันรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง,
นายบุญชู พลแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
นายพิมล เอื้ออวยชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ทำการประชาคม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 6 บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 5
 
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-17
2023-02-14
2023-01-30
2023-01-27
2023-01-16