องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามัญ 1/2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น


2020-10-19
2020-07-01
2020-06-05
2020-05-21
2020-05-12
2020-05-08
2020-04-27
2020-04-27
2020-04-17
2020-03-31