องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยวิสามัญ 1/2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น


2020-05-21
2020-05-08
2020-04-17
2020-03-31
2020-03-13
2020-03-13
2020-01-14
2020-01-11
2019-12-27
2019-12-13