องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ 2/2562 ครั้งที่1/2560


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยสามัญ 2/2562 ครั้งที่1/2560
2020-05-21
2020-05-08
2020-04-17
2020-03-31
2020-03-13
2020-03-13
2020-01-14
2020-01-11
2019-12-27
2019-12-13