องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


จุดบริการล้างมือสำหรับประชาชนและผู้เข้ามาใช้บริการ


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงจัดตั้งจุดบริการล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

2021-01-04
2020-12-29
2020-12-29
2020-10-19
2020-07-01
2020-06-05
2020-05-21
2020-05-12
2020-05-08
2020-04-27