องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม ออกมอบถงยังชีพผู้พิการทางการมองเห็น


วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น โดยได้มอบให้ นางมด โหรีรัมย์ ผู้พิการตาบอด ชาวบ้านหมู่ 12 บ้านหนองหัววัว ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-27
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-03
2022-04-29