องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม ออกมอบถงยังชีพผู้พิการทางการมองเห็น


วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น โดยได้มอบให้ นางมด โหรีรัมย์ ผู้พิการตาบอด ชาวบ้านหมู่ 12 บ้านหนองหัววัว ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

2022-01-10
2021-12-28
2021-10-23
2021-10-13
2021-10-11
2021-10-05
2021-10-04
2021-09-14
2021-09-07
2021-08-13