องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง


วันที่ 28-29 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2022-10-30
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-20
2022-09-13
2022-09-05
2022-08-26