องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยนายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ นายกองค์บริหารส่วนตำบลชุมแสง คณะผู้บริหารและคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

2022-10-30
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-20
2022-09-13
2022-09-05
2022-08-26