องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อใช้ในการดูแล ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อใช้ในการดูแล ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสง  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

2022-10-30
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-20
2022-09-13
2022-09-05
2022-08-26