องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง วิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1


วันที่ 1 ธันวาคม 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง วิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ขั้นรับหลักการ)
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

---------------------------------------
🌐Website : http://www.chumsangks.go.th/

2024-03-21
2023-10-27
2023-04-12
2023-03-21
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-17