องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯและกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบจ.บร. เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการขอรับงบสนับสนุนซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้


วันที่28 มค.66  เวลา09.30-12.00น. 
กองสาธารณสุขฯและกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบจ.บร. เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการขอรับงบสนับสนุนซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และขอบพระคุณผู้ใหญ่เอี่ยม,ผู้ใหญ่วิไล,ประธานสภาและนักบริบาลทั้ง2ท่าน ที่ให้ข้อมูลพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านของผู้ยากไร้

2023-04-12
2023-03-21
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-17
2023-02-14
2023-01-30