องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9,10


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9,10

2023-04-12
2023-03-21
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-17
2023-02-14
2023-01-30