องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
 


โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน


โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน

2023-04-12
2023-03-21
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-17
2023-02-14
2023-01-30