องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 โอนครั้งที่ 9 [ 29 ส.ค. 2566 ]1
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 [ 28 ก.ค. 2566 ]3
3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 โอนครั้งที่ 8 [ 28 ก.ค. 2566 ]3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]8
5 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 6 [ 15 พ.ค. 2566 ]5
6 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 5 [ 7 เม.ย. 2566 ]116
7 ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 22 มี.ค. 2566 ]10
8 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 4 [ 22 มี.ค. 2566 ]8
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1-2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]15
10 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 3 [ 10 มี.ค. 2566 ]25
11 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 1 ก.พ. 2566 ]10
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 19 ม.ค. 2566 ]14
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 [ 23 ธ.ค. 2565 ]19
14 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลียนแปลงครั้งที่ 1/2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]28
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]106
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 [ 1 ต.ค. 2564 ]75
17 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 [ 15 ก.ย. 2564 ]64
18 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 17 ส.ค. 2563 ]215
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำลชุมแสง (พ,ศ, 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 12 พ.ค. 2563 ]245
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 27 ก.ย. 2562 ]253