องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังฃีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]37
22 ประกาศ ผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]2
23 ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังฃีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2564 ]40
24 ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]109
25 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]93
26 ประการ การออกฉีดพ่นหมอกควันและพ่นละอองละเอียดแบบ ULV ตามคอกโคกระบือในเขตตำบลชุมแสง [ 8 มิ.ย. 2564 ]103
27 ประกาศ สัดสวนประชาคมท้องถิ่นตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง [ 28 พ.ค. 2564 ]100
28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 6 พ.ค. 2564 ]103
29 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]95
30 ประชาสัมพันธ์ กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่เทศบาล หรือ อบต. อื่น [ 5 เม.ย. 2564 ]99
31 ขอความร่วมมือประชาชน หรือผู้รับบริการ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ [ 1 เม.ย. 2564 ]87
32 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" [ 19 มี.ค. 2564 ]99
33 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลุมแสง สมัยชุมประชุมสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]93
34 เอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ [ 10 ก.พ. 2564 ]91
35 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรควิค [ 15 ธ.ค. 2563 ]98
36 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเรื่องการนัดประชุมสภา [ 9 ธ.ค. 2563 ]85
37 ประกาศรายงานการเงิน การคลัง การบัญชี ณ วันสินปี ประจำปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]90
38 กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning day [ 5 พ.ย. 2563 ]87
39 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การนัดประชุมสภาฯ [ 2 ต.ค. 2563 ]88
40 ประกาศ เรื่ิองการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 26 มี.ค. 2563 ]84
 
|1หน้า 2|3|4