องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangks.go.th

 
 
 


จัดประชุมการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง 
พร้อมด้วย นายพิมล เอื้ออวยชัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนันต์  นุสันรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายบุญชู  พลแสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นประธาน  จัดประชุมการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
 

2024-03-21
2023-10-27
2023-04-12
2023-03-21
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-23
2023-02-17